Find Cheap in Slovenia Slovenija UVOD

UVOD

Pred začetkom fotografije so gradove upodabljali likovno. Že od nekdaj so ljudje imeli potrebo po ohranitvi podob gradov, dandanes pa je to dragocen vir pri preučevanju stavbne zgodovine (1). Dolgo časa so upodobitve gradov nastale le kot umetnine in skice, vendar kljub temu so znanstveniki snovali ideje, ki so se dolgo zatem rezultirale v nastanku prve fotografije (2). Po nastanku fotografije pa je bilo ohranjevanje slikovnih podob slovenskih gradov še lažje, tako so nastajale razglednice, knjige o gradovih, turistične fotografije in spletne strani. Dandanes fotografira prav vsak, če ne z digitalnim fotoaparatom pa z mobilnim telefonom, vendar ne smemo pozabiti, da je pravo fotografiranje skupek potrpežljivosti, časa, opazovanja in iskanja prave kompozicije.

Namen te diplomske naloge je fotografsko predstaviti tri slovenske gradove – Predjamski grad, grad Snežnik in Ptujski grad, skozi zgodbo in likovno analizo. Fotografije predstavljajo: zunanjo podobo gradu, notranjo podobo gradu in izbrani detajl. Končne fotografije so izbrane tako da iščejo in poudarjajo raznolikost gradov.

Cilji diplomskega dela so bili:

•          preučitev začetka upodabljanja gradov skozi zgodovino

•          predstavitev raznolikosti gradov skozi fotografijo

•          predstavitev lastnih fotografij

•          izdelava spletne strani (spletne galerije)

Diplomsko delo v teoretičnem delu predstavi zgodovino ter upodabljanje izbranih treh gradov gradov. Vključuje tudi lastne fotografije, ki so nastale v sklopu izdelave diplomske naloge. V eksperimentalnem delu je predstavljena uporabljena oprema, postopki za fotografiranje in obdelavo fotografij. Jedro diplomskega dela obsega izbrane fotografije gradov z likovno analizo. Opisana je izbira motivov, objektov in zgodba, ki jo fotografija predstavlja. Tekstovni in slikovni rezultati diplomske naloge so prikazani v spletni galeriji.

Diplomsko delo se posveča dvema raziskovalnima vprašanjema, ki se navezujeta na eksperimentalno,ki temelji na fotografiranju gradov z vključevanjem okolice. Prvo vprašanje se nanaša na vključevanje naravnega okolja. V njem se vprašamo, ali je fotografija z veliko naravnega okolja, bolj privlačna kot fotografija, kjer je poudarek le na glavnem motivu – gradu? Drugo vprašanje temelji na vključevanju neneravnih oz. arhitekturnih elementov v fotografijo. Ali lahko v fotografijo gradov učinkovito vključimo objekte, ki jih je v okolje postavil človek in v osnovi nimajo nič skupnega z glavnim motivom? V raziskovalne namene smo primere takih objektov postavili v fotografije gradu. Razprava in odgovori na raziskovalna vprašanja so predstavljeni v zaključnem delu diplomske naloge.

Skozi celotno diplomsko delo me je inspiriral citat:

“Taking great pictures is less about technical knowhow and much more about mastering that most valuable piece of kit – the eyes.”

“Pri odličnih fotografijah je manj pomembno tehnično znanje in veliko več obvladovanje naših najbolj dragocenih pripomočkov – lastnih oči”