Paul Lopez-Bravo Esq

Paul Lopez-Bravo Esq

Dober dan,

 

Dovolite mi, da to zelo pomembno proљnjo po tej mediani zaradi svoje zaupne narave. Moje ime je g. Paul Lopez-Bravo, pravni strokovnjak v Љpaniji. Predstavljam Lateja Filipa, ki je bil pred smrtjo leta 2010 premoћni podjetnik. V zvezi z depozitom, ki ga je ta moja stranka narocil pred mojo smrtjo, se vam zaupam v nujnih zadevah. Zahtevam vaљo privolitev, da mi dovolite, da vam predstavim za svojega naslednika, da bi svoji banki narocil, naj vam povrne znesek 12,5 milijona dolarjev (dvanajst milijonov petsto tisoc dolarjev), ki vam je bil deponiran na odloћenem bancnem racunu. Njegova banka mi je izdala zadnji ultimat kot njegov odvetnik, da predstavi svojega naslednika, saj je cas, ki ga dovoljuje zakon, potekel, sicer se bo sklad odvzel.

Predvidena transakcija se bo izvrљila na zakonit nacin, ki vas bo zaљcitil in mi od vsakrљne krљitve zakona. Uporabil bom svoj poloћaj kot odvetniљki odvetnik, ki bo zagotovil obdelavo potrebnih pravnih dokumentov in uspeљno izvedbo te transakcije. Vse, kar potrebujem, je vaљe razumevanje in poљteno sodelovanje za uspeh. Upoљtevajte, da po uspeљni izvedbi transakcije zadrћite 40% celotnega sklada po vseh stroљkih.

Dala vam bom izcrpne podatke, ce potrdite svoj interes.

 

Upam, da bom kmalu sliљal od tebe.

 

Vaљ

Paul Lopez-Bravo Esq

Tel: 34692899384

 

Gospod,

Najlepša hvala za vaš odgovor na moj predlog. Vem, da boste presenečeni, ker ste prejeli ta predlog od nekoga, ki ga niste poznali ali ste se srečali osebno, vendar boste razumeli, zakaj sem se po branju premaknil na ta krepko mesto. Z zaupanjem in iskrenostjo se vam obrnem na pomoč pri tej dediščini, ker verjamem, da boste razumeli in povrnili svojo gesto. Upam, da bo to začetek zelo plodnega poslovnega in osebnega odnosa med nami v prihodnosti. Na podlagi mojega natančnega raziskovanja zaupne in odgovorne osebe, ki ji lahko zaupam in s tem delam pri postopku pregleda vašega profila, sem se odločil, da vas kontaktiram za pomoč pri tem projektu.

Kar se tiče pravnih vidikov te transakcije, se bo vsakdo seveda zaskrbljen zaradi zakonitosti te trditve in želi biti prepričan, preden se vključi. Zagotavljam vam, da vam ni treba skrbeti. Z dolgoletnimi izkušnjami kot pravnega zdravnika lahko avtoritativno in samozavestno zagotovim, da so vsi vidiki te transakcije popolnoma varni in nimajo nobenih pravnih posledic. Bil sem zakoniti zastopnik / svetovalec pokojnika po zakonu, kar pomeni, da imam pooblastilo, da skrbi za vse pravne vidike svojega poslovanja, čeprav že več let ni več živ. Pred njegovo smrt mi je bil zelo blizu, zato imam vse informacije, ki jih potrebujem za uspeh. Poleg tega sem odvetnik in se nikoli ne bom ukvarjal s kakršnimi koli transakcijami, ki jih ne štejem za zakonite.

Tukaj je preprost pravni korak, ki ga bomo spremljali, preden vam bo sklad posredoval banka kot najbližji družinski član in upravičenec. Z zakonom se zahteva, da bom s svojega pravnega oddelka vložil izjavo o dedni dediščini za pridobitev pisma o upravljanju brez volje in drugih pravnih dokumentov.

Če želite začeti postopek legalizacije svojega imena kot prejemnika pomoči v resnici, pošljite naslednje podatke:

1) Vaše polno ime
2) Vaš kontaktni naslov
3) Država izvora:
4) spol,
5) Starost
6) Poklic
7) Kontaktni telefon

Z zgornjimi podrobnostmi bom nemudoma nadaljeval do višjega sodišča, da vloži zahtevek za terjatev, s katerim bom zagotovil pisni zahtevek, ki vam bo omogočil prejemanje sredstev le, če lahko banka izda sredstva na vaš račun. Upam, da bomo nadaljevali ta uspeh. Zagotavljam vam, da bo vaš ugled in pravica v tej transakciji zelo zaščitena in spoštovana. Pričakujem vaš nujni odgovor na to vprašanje.

S spoštovanjem
Paul Bravo Esq.