Janez Vajkard Valvasor in njegovo delo

Baron Janez Vajkard Valvasor rojen leta 1641 in krščen 28. maja 1641 v Ljubljani je bil kranjski historiograf, geograf, etnograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, zbiratelj, risar in založnik, poleg tega

0 Comment

Ptujski grad

Ptujski grad oz. njegovo drugo ime je bilo Pettau, je bil leta 1131 pozidan v okviru salzburške nadškofije in je bil sedež salzburške fevdalne posesti v Podravju (Slika 12 in

0 Comment

Grad Snežnik

Grad Snežnik je tudi eden izmed najslikovitejših grajskih postojank, njegovo ime  je povzeto po istoimenski gori tam blizu (Slika 8 in 9). Prvič ga viri omenjajo kot sueperch, čez sto

0 Comment

Predjamski grad

Za Predjamski grad bi lahko rekli, da je grad, ujet v skalni objem (Slika 4 in 5). Predjamski grad, ki naj bi zaradi svoje lokacije in oblike – po mnenju

0 Comment

Janez Vajkard Valvasor 2

Baron Janez Vajkard Valvasor, rojen leta 1641 v Ljubljani, je bil kranjski historiograf, geograf, etnograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, zbiratelj, risar in založnik, poleg tega pa še vojak in poveljnik.

0 Comment

Od prvih skic do fotografij

Pred začetkom fotografiranja na Slovenskem so slovenske gradove upodabljali likovno. Likovne podobe so pomožen, vendar dragocen in nepogrešljiv zgodovinski vir pri preučevanju stavbne zgodovine gradov. Ne glede na umetniško zmogljivost

0 Comment

UVOD

Pred začetkom fotografije so gradove upodabljali likovno. Že od nekdaj so ljudje imeli potrebo po ohranitvi podob gradov, dandanes pa je to dragocen vir pri preučevanju stavbne zgodovine (1). Dolgo

0 Comment